ร่ำรวยโชคลาภด้วยการไหว้ "เทพเจ้า ไฉ่ซิ่งเอี้ย"

ร่ำรวยโชคลาภด้วยการไหว้ "เทพเจ้า ไฉ่ซิ่งเอี้ย"
 

วันตรุษจีน เสริมสิริมงคลให้มั่งมีศรีสุข ร่ำรวยโชคลาภ ด้วยการไหว้รับเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเช้ามืดของวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ปีนี้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เสด็จมาทางทิศเหนือ ตรงกับเวลา 00.01-00.59 น. (ซึ่งฤกษ์วันและเวลา จะเปลี่ยนไปทุกปี ไม่ตรงกัน รวมถึงทิศที่องค์ไท้ส่วยจะเสด็จมาด้วย) เมื่อท่านอัญเชิญองค์เทพเจ้ามาประทับที่บ้าน หรือร้านค้า จะช่วยดลบันดาล ความมั่งมีศรีสุข ร่ำรวยโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา เปี่ยมล้นด้วยความสุขสถาพรแด่ท่านและครอบครัวไปตลอดทั้งปี

เครื่องเซ่นไหว้รับเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย
 

 • รูปภาพหรือรูปปั้นองค์เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย
 • แจกันดอกไม้สด 1 คู่
 • เทียนแดง 1 คู่
 • กระถางธูป 1 ใบ
 • ธูป 9 ดอก/ท่าน
 • ธูป 3 ดอกใหญ่เป็นประธาน
 • ผลไม้ 5 อย่าง ได้แก่ แอปเปิ้ล กล้วยหอม ส้ม องุ่น สาลี่
 • สาคูแดงต้มสุก 5 ถ้วย
 • ข้าสวย 5 ถ้วย
 • น้ำชา 5 ที่
 • เจไฉ่ 5 อย่าง ได้แก่ เห็ดหอม เห็ดหูหนู ดอกไม้จีน วุ้นเส้นและฟองเต้าหู้
 • ขนมจันอับ 1 จาน

ชุดไหว้กระดาษเงิน กระดาษทอง ได้แก่

 • กงจักร 1 ชุด (บารมี อำนาจ)
 • กุ้ยนั้ง (คนอุปภัมภ์)
 • เทียงเถ้าจี่ 1 ชุด (ขอโชคลาภ ขอพร)
 • กิมเต้าเงิ้ง 2 ชุด (โกยเงิน โกยทอง)
 • ตุ่วกิมอ่วงป้อ 1 ชุด (บุตร-บริวารดี)
 • กิมฮวย 1 คู่ (ไหว้เสร็จแล้วปักที่กระถางธูป)
 • อั้งเทียบ 1 แผ่น (สำหรับเขียนชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของผู้ไหว้)

การประกอบพิธีไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย
 

เริ่มตั้งโต๊ะ พร้อมจัดเครื่องเซ่นไหว้ก่อนเวลาที่เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย จะเสด็จลงมาเล็กน้อย โดยผู้ไหว้ต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือ เมื่อได้เวลา จุดธูป กล่าวอัญเชิญ ขอพรและโชคลาภจากท่าน {สำหรับคำกล่าวอัญเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย ให้เปล่งเสียงหรืออธิษฐานในใจ กล่าวว่า "วันนีข้าพเจ้า........ ขอเรียนเชิญองค์ไฉ่ซิ่งเอี้ย มารับเครื่องสักการะบูชา ซึ่งมี(กล่าวถึงสิ่งที่ท่านได้จัดเตรียมและนำมาถวาย) และหลังจากองค์ท่านได้รับเครื่องสักการะเหล่านี้แล้ว จงประทานพรให้ครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน จงประสบแต่โชคลาภความสุข และความสำเร็จ สมดังที่มุ่งหวังทุกประการ" (หากท่านมีขอสิ่งใดเป็นพิเศษ ก็ขอต่อไปได้)} เสร็จแล้วนำกระดาษเงินกระดาษทองทั้งหมด เผารวมกับกระดาษอั้งเทียบ จึงจะสัมฤทธิ์ผล นำเครื่องเซ่นไหว้มารับประทานเพื่อเสริมโชคลาภ เสริมสิริมงคล

ไหว้เสริมดวงชะตา แก้ชง ปีเถาะ (กระต่าย) 2554

ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ของทุก ๆ ปี ตามประเพณีการไหว้องค์ไท้ส่วย หรือ ไท้ส่วยเอี๊ยเป๋าส่วยกุงเผ่งอัง หรือที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน รู้จักกันดีในนามของ "เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา" เป็นเทพผู้ทรงสิทธฺ์และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี ในรอบ 60 ปีนี้ จะมีเทพเจ้าไท้ส่วยประจำอยู่ในแต่ละปี ซึ่งจะมีชื่อเรียกขานต่าง ๆ กัน รวมกันได้ทั้งสิ้น 60 องค์ ทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองดวงปี หรือที่เรียกว่า "เฝ้าปี" ในปีเถาะ 2554 นี้ องค์ไท้ส่วยที่ลงมาสถิตเฝ้าปีนี้มีพระนามว่า "ท่วมเล้งไต่เจียงกุง" โดยเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จะบันดาลความสุข ความทุกข์ ให้เกิดแก่ใครนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเมตตาของท่าน หากใครมีเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้น หากใครมีดวงชะตาที่ไม่ดี ทำอะไรก็มีปัญหาติดขัด อธิฐานของพรจากท่าน ให้ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยให้ ดังนั้นในแต่ละปี จึงมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาขอพร ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีดวงชะตาที่ดีตลอดทั้งปี ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีประเพณีในการไหว้ฝากดวงชะตา เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย โดยเฉพาะ สำหรับท่านที่เกิดปีชงกับองค์ไท้ส่วยเอี๊ย ควรไปไหว้องค์ไท้ส่วยเอี๊ย คือท่านที่เกิดปี ดังต่อไปนี้
 

1. ท่านที่เกิดปีระกา (ชงโดยตรงกับปีเถาะ)

2. ท่านที่เกิดปีเถาะ (ทับองค์ไท้ส่วย)

 3. ปีชวดและปีมะเมีย (ปีร่วมชง)

และท่านที่เกิดปีดังกล่าว ห้ามท่านไปเป็นเจ้าภาพงานศพ หรือไปร่วมพิธีงานศพ แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ห้ามไปไหว้ศพ หรือไปร่วมส่งศพ

เครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย
 

 • เทียนแดง 1 คู่
 • ธูป 3 ดอก/ท่าน
 • หงิ่งเตี๋ย 12 คู่
 • ตั่วกิม 12 แผ่น (กระดาษทอง)
 • ทุกหลั่งจี๊ 12 แผ่น
 • เป๋าอุ่งจี๊ 12 แผ่น
 • เผ่งอังจี๊ 12 แผ่น
 • อั่งเถียบ (กระดาษแดง) 1 แผ่น
 • ขนมจันอับ 1 จาน
 • ส้ม 4 ผล 1 จาน

การประกอบพิธีไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

1. นำกระดาษแดงเขียน ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด (เวลาตกฟาก) วางบนกระดาษไหว้ ใช้เชือกแดงมัดไว้
2. จัดส้ม และขนมจันอับ ใส่จาน จัดวางต่อหน้าองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย
3. จุดเทียนแดง ปักไว้ข้าง ๆ กระถาง จากนั้นจุดธูป 3 ดอก
4. ถ้าเป็นของตนเอง ให้หยิบชุดสะเดาะเคราะห์ที่เตรียมไว้ในข้อ 1 ปัดตั้งแต่ศีรษะลงมาจนสุดแขน 12 ครั้ง (หมายเหตุ ถ้าท่านไปไหว้แทนบุคคลอื่น ก็ไม่ต้องทำพิธีปัดตัว แต่ให้กระทำโดยปัดเสื้อของบุคคลนั้นแทน)
5. นำชุดสะเดาะเคราะห์วางลงในกล่องรับฝากที่ทางวัดจัดไว้ให้ ก็เป็นอันเสร็จพิธี ของเซ่นไหว้ต่าง ๆ ถวายให้วัด ไม่ต้องนำกลับมาบ้านหรือรับประทาน

 
อาตี๋ อาหมายอย่าลืมเอาไปใช้กันนะ Kiss
 
 
ที่มา : http://www.yesspathailand.com